Algemene voorwaarden
 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Flairency aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Flairency kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
 3. Flairency behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.
 4. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder.
 5. Flairency is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de Deelnemer/Metgezel of van derden.
 6. De Deelnemer/Metgezel vrijwaart Flairency terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met deze overeenkomst.
 7. Iedere Deelnemer/Metgezel verplicht zich tot eenmalige inschrijfkosten van € 35,00 excl. verplichtte fotoreportage.
 8. Flairency behoudt zich het recht tot het plaatsen van een foto van de Deelnemer/Metgezel op internet.
 9. Flairency is bij inschrijving van de Deelnemer/Metgezel niet verplicht hem van een opdracht te moeten voorzien.
 10. Bemiddeling tussen Flairency en de Deelnemer/Metgezel met zijn afspraak, dame/client, stopt voor Flairency op het moment dat de afspraak tijdstip ingaat.
 11. De Deelnemer/Metgezel dient zich aan de vooraf gestelde regels te houden.
  • geen cash aan te nemen van de dame/client gedurende de afspraak
  • geen enkel lichamelijk contact met de dame/client gedurende de afspraak
  • geen overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen gedurende de afspraak
  • metgezel is verplicht Flairency naar alle eerlijkheid op de hoogte te stellen van het verloop van de afspraak
  • metgezel heeft geheimhoudingsplicht inzake alle informatie omtrent de uit Flairency's onderneming te weten gekomen zaken/gegevens van zowel Flairency als de client/dame
 12. Bij overtreding/misbruik in deze behoudt Flairency zich het recht de Deelnemer/Metgezel niet uit te betalen en per direct van verdere deelname uit te sluiten. Tevens wordt Deelnemer/Metgezel bij overtreding in deze een boete van € 1.000,00 opgelegd.